MENU

Pekeliling

Tahun

Bil.

Tajuk Pekeliling

2013

1.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013

2.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2013

3.

Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan

2012

4.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012

5.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012

6.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2012

7.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2012

8.

Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 1 Tahun 2012

9.

Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 2012

10.

Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2012

2011

11.

Panduan Pelaksanaan Modul Perolehan Sumber Manusia ( Permohonan Pertukaran )

12.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2011

13.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2011

14.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2011

15.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2011

16.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2011

17.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2011

18.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2011

19.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2011

20.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2011

21.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011

22.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011

23.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2011

2008

24.

Pekeliling Pelanjutan Umur Persaraan Wajib

25.

Pekeliling Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam

 

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :