MENU

Misi

• Merancang mengurus dan mengawal selia dan menyampaikan perkhidmatan  dengan cekap dan berkesan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat.

•  Mengenal pasti hala tuju yang hendak dilalui dengan membentuk dasar dan perancangan pembangunan yang strategik dan realistic

• Membentuk organisasi  yang mantap dan sumber manusia yang mencukupi, terlatih serta responsif terhadap kehendak rakyat.

• Menjalinkan kerjasama yang lebih erat dan bijak dengan rakan kongsi serta pelanggan termasuk menerapkan nilai kesedaran bahawa "KEMUDAHAN AWAM DAN PERSEKITARAN ADALAH HARTA DAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA".

Visi

Menjadikan kawasan majlis daerah yong peng sebagai persekitaran komersial dan kediaman yang harmoni, ceria sejahtera menjelang tahun 2015.