MENU
 

YANG DIPERTUA

M A J L I S   D A E R A H   Y O N G   P E N G

NAMA                       

 TUAN HAJI NUR FAIZ BIN JAMIL

JAWATAN    

YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH YONG PENG

GRED

N48

TARIKH LANTIKAN

30 JANUARI 2022

 

Pautan Laman