MENU
 

SENARAI UNDANG – UNDANG KECIL / PERINTAH

MAJLIS DAERAH YONG PENG

BIL.

UNDANG-UNDANG KECIL

NO.JPU

TARIKH WARTA

A.

PENUKARAN NAMA MDBPT KEPADA MDYP

JPU 28

15.08.2002

1.

Undang-undang Kecil Pasar Malam/Sehari (MDYP) 2010

JPU 48

30.09.2010

2.

Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Kerajaan Tempatan (MDYP) 2010

JPU 49

30.09.2010

3.

Undang-undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (MDYP) 2010

JPU 50

30.09.2010

4.

Undang-undang Kecil Vandalisme (MDYP) 2010

JPU 51

30.09.2010

5.

Undang-undang Kecil Perlesenan Iklan (MDYP) 2010

JPU 52

30.09.2010

6.

Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (MDYP) 2010

JPU 53

30.09.2010

7.

Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDYP) 2010

JPU 54

30.09.2010

8.

Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDYP) 2010

JPU 55

30.09.2010

9.

Undang-undang Kecil Pasar Awam Dan Persendirian (MDYP) 2010

JPU 56

30.09.2010

10.

Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MDYP) 2010

JPU 57

30.09.2010

11.

Undang-undang Kecil Penjaja (MDYP) 2010

JPU 58

30.09.2010

12.

Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Jalan, Parit Dan Bangunan (MDYP) 2010– Akta 133

JPU 59

30.09.2010

13.

Undang-undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (MDYP) 2010 – Akta 133

JPU 60

30.09.2010

14.

Undang-undang Kecil Tandas Awam (MDYP) 2003

JPU 67

04.12.2003

15.

Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MDBPT) 1995 – Akta 133

JPU 41

20.06.1996

16.

Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (MDBPT) 1995

JPU 66

07.12.1995

17.

Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (MDBPT) 1991

JPU 71

05.12.1991

18.

Undang-undang Kecil Taman (MDBPT)1987

JPU 16

14.02.1991

19.

Undang-undang Kecil Trisikal (MDBPT) 1991

JPU 15

14.02.1991

20.

Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDBPT) 1990

JPU 98

01.09.1990

21.

Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MDBPT) 1985 - Tidak Lagi Digunapakai (Pindaan Akta 171-Wujudnya PPSPPA/SWC)

JPU 60

12.09.1985

22.

Undang-undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan, Industri dan Profesyen (MDBPT) 1981

JPU 6 (11)

21.01.1982

23. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 – Akta 133 (Negeri Johor-Pindaan JPU 17/2012) JPU 38 28.08.1986
24. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) MDYP 2003 - Akta 333 JPU 49 25.09.2003

Pautan Laman