MENU
 

PRA-SYARAT PERMOHONAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN  

 1. Bagi perniagaan yang menjalankan aktiviti hiburan, hendaklah mendapatkan lesen hiburan dari pejabat daerah batu pahat terlebih dahulu.
 2. Bagi perniagaan yang ada menjual arak, hendaklah mendapatkan lesen arak dari Pejabat Daerah Batu Pahat terlebih dahulu
 3. Bagi perniagaan yang memberi impak kepada alam sekitar seperti kilang kayu, kilang tayar, kilang sawit dan premis lain-lain yang berkenaan , hendaklah mendapatkan permohonan menjalankan aktiviti perniagaan di jabatan alam sekitar terlebih dahulu dan mengemukakan salinan borang permohonan yang telah dihantar ke jabatan alam sekitar atau sebarang bukti dokumen alam sekitar kepada bahagian pelesenan majlis daerah yong peng. Sebarang pertanyaan dan mendapatkan borang dari alam sekitar bolehlah email ke mzs@doe.gov.my (encik mohd zafrullah sulaiman).
 4. Bagi perniagaan yang ada membuat ubahan tambahan bangunan kedai dan tanah yang beralamat bermula dengan ‘lot’ atau ‘ptd’ hendaklah mengemukakan permohonan kebenaran merancang ke bahagian osc majlis daerah yong peng dan menyerahkan salinan borang permohonan kebenaran merancang tersebut kepada bahagian pelesenan majlis daerah yong peng.

 

Nota:
Kegagalan mengikuti pra-syarat di atas akan menyebabkan permohonan tuan/puan tidak akan diproses.  

SENARAI BORANG DAN KEPERLUAN YANG PERLU ADA DI PREMIS:

 1. BORANG KOMPOSIT BAGI PERMOHONAN LESEN PREMIS DAN LESEN IKLAN UNTUK PERNIAGAA
 2. KEPERLUAN YANG PERLU ADA DI PREMIS PERNIAGAAN BAGI MENDAPATKAN KELULUSAN BOMB
 3. KEPERLUAN YANG PERLU ADA DI PREMIS PERNIAGAAN BAGI MENDAPATKAN KELULUSAN KESIHATAN ​
 4. SENARAI PERUNDING YANG BOLEH DIHUBUNGI UNTUK PERMOHONAN KEBENARAN
  MERANCANG/PERMOHONAN PELAN
 5. BORANG PERMOHONAN LESEN PREMIS

 

Pautan Laman