MENU
 

OBJEKTIF STRATEGI MAJLIS DAERAH YONG PENG

  1. Tadbir urus yang cekap dan efektif.
  2. Kutipan hasil yang cekap dan berkesan.
  3. Pembangunan mampan.
  4. Persekitaran kondusif.
  5. Kesejahteraan masyarakat.

Pautan Laman