MENU
 

Perlaksanakan parking bermusim ini atas permintaan daripada premis-premis perniagaan yang memerlukan parking dirizabkan di hadapan premis untuk lebih mudah mereka beroperasi.

Parkir bermusim, fokus kepada permis perniagaan yg menggunakan parkir secara tetap dihadapan kedai.

Cth, Bengkel kenderaan, Klinik swasta, Premis Roti, Kurier dll

CATATAN:

ORANG AWAM YANG MELETAK KENDERAAN MASIH TIDAK DIKENAKAN BAYARAN.