MENU
 
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

MAJLIS PELANTIKAN DAN MENGANGKAT SUMPAH AHLI MAJLIS
MAJLIS DAERAH YONG PENG
BAGI TEMPOH 15 JULAI 2018 HINGGA 31 DISEMBER 2019

18 Julai 2018 | Rabu
Dewan Persidangan Majlis Daerah Yong Peng

Seluruh warga kerja Majlis Daerah Yong Peng mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada barisan Ahli Majlis yang baharu. Selamat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan amanah serta dapat berkhidmat untuk masyarakat setempat.