MENU
 

Permohonan Lesen Baru

 

  e-borang Permohonan Lesen Baru

Isi borang permohonan lesen dan sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan:

 • Bayaran proses lesen RM 10.00.
 • Sekeping gambar berukuran pasport.
 • Satu salinan sijil pendaftaran perniagaan.
 • Satu salinan kad pengenalan.
 • Salinan CFO/Hakmilik/Bayaran cukai harta terbaharu.
 • Satu salinan memorandum & artikel assoceries (bagi perniagaan Sdn. Bhd.)
 • Salinan lesen dari agensi berkaitan seperti Kementerian Kewangan, PORLA dan lain-lain.

 

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

 

 

Permohonan Lesen Iklan

 

Permohonan Lesen Iklan

Isi dan lengkapkan borang yang disediakan. Sertakan dokumen yang diperlukan:

 • Salinan contoh iklan.
 • Salinan lesen perniagaan dan surat kebenaran menyewa tapak/ binaan samada daripada pemilik bangunan atau pemilik tanah.
 • Satu salinan TOL daripada Pentadbir Tanah Daerah.
 • Pelan tempat/ tapak dan gambar-gambar bertanda yang menunjukkan tempat iklan-iklan akan dipamerkan.
 • Bayaran pendaftaran/ proses RM 10.00.

 

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

 

 

Permohonan Lesen Iklan Sepanduk

 

Permohonan Lesen Iklan Sepanduk
 • Isi dan lengkapkan borang yang disediakan.
 • Perkataan-perkataan dalam Bahasa Malaysia hendaklah diberikan keutamaan iaitu saiznya lebih besar daripada perkataan-perkataan lain, dan hendaklah ditulis dengan terang dan jelas.
 • Sediakan ruangan kosong berukuran 2' x 1' di bahagian kiri sebelah bawah sepanduk/ kain rentang untuk kegunaan rujukan Majlis.

 

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

 

 

Permohonan Lesen Pasar Lambak

 

Permohonan Pasar Lambak

1. Isi maklumat pemohon dalam borang yang disediakan.

2. Sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan:

 • Gambar berukuran passport 2 keping.
 • Salinan kad pengenalan
 • Bayaran-bayaran:

            *Pendaftaran: RM 25.00

            *Wang Amanah: RM100.00

            *Patil lesen: RM4.00

 

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

 

Pautan Laman