MENU
 

11.

Undang-undang Kecil Penjaja (MDYP) 2010

JPU 58

30.09.2010

12.

Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan Jalan,Parit Dan Bangunan (MDYP) 2010– Akta 133

JPU 59

30.09.2010

13.

Undang-undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (MDYP) 2010 – Akta 133

JPU 60

30.09.2010

14.

Undang-undang Kecil Tandas Awam (MDYP) 2003

JPU 67

04.12.2003

15.

Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MDBPT) 1995 – Akta 133

JPU 41

20.06.1996

16.

Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (MDBPT) 1995

JPU 66

07.12.1995

17.

Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (MDBPT) 1991

JPU 71

05.12.1991

18.

Undang-undang Kecil Taman (MDBPT)1987

JPU 16

14.02.1991

19.

Undang-undang Kecil Trisikal (MDBPT) 1991

JPU 15

14.02.1991