MENU
 
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

PENYELARASAN DAN PENYERAGAMAN PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) AM DISELURUH PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI JOHOR

SILA AMBIL MAKLUM mengikut keputusan Mesyuarat Penyelarasan Dan Penyeragaman Prosedur Operasi Standard (SOP) AM PKP Seluruh Negeri Johor yang bersidang secara dalam talian pada 17 Januari 2021.

Pautan Laman